Advocatenkantoor van Heeks

de voorbeeldscheiding

Vanaf € 175,– per persoon! (€ 350,– samen) exclusief BTW

 

Ons kantoor levert aan U:
-een uur gesprek (indien daar behoefte aan is) met uitleg en antwoord op Uw vragen,
-een convenant
-de akte van berusting voor partijen
-de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente.

 U levert aan:
-de gegevens voor het convenant
-de benodigde uittreksels
-een kopie van Uw paspoort of ID-kaart (in persoon) 

Overige kosten:
-BTW
-griffiekosten conform de tabel van de rechtbank 

 

Dat is dus inclusief BTW en griffiekosten € 755,– samen,

Per persoon € 377.50!!!! 

-indien er kinderen zijn: een ouderschapsplan en een kindverklaring. (€ 50,– per persoon, dus samen € 100,– exclusief BTW)

-indien U het niet eens kunt worden mediation ( € 50,– per persoon per uur, dus samen € 100,– per uur exclusief BTW)

Verlaging van de griffiekosten? Gefinancierde rechtsbijstand is bij ons kantoor mogelijk.

Dus: voordeel voor U, want het gaat snel, goedkoop en U heeft een advocaat die al vele jaren ervaring heeft in het familierecht.

 

Wat is het begin en hoe werken wij?

Voor een convenant is het nodig dat U het samen eens bent over de echtscheiding, de verdeling, het huis, de alimentatie en de inboedel. (u kunt een model hiervoor hier downloaden)
(download hier de algemene voorwaarden)

Om in Nederland te kunnen scheiden moet U hier zijn getrouwd, dan wel hier wonen, of moet één van partijen de Nederlandse nationaliteit hebben.

Daarnaast, indien er kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan (U kunt een model hiervoor hier downloaden) komen en vanaf een bepaalde leeftijd een kindverklaring. (deze kunt u hier downloaden)

In het ouderschapsplan komt de staan waar de kinderen zullen wonen, hoe de omgangsregeling zal zijn, wie de kosten betaalt voor het levensonderhoud van de kinderen en hoe de communicatie tussen de ouders zal verlopen.
Volgens de wet blijven de ouders na de echtscheiding het gezamenlijk gezag houden, behalve als zij besluiten om bijzondere redenen, dat dit niet in het belang van het kind of de kinderen is.

Ons kantoor zorgt ervoor dat het convenant en het ouderschapsplan voldoen aan de eisen van de rechtbank en zullen vervolgens nadat alles door U getekend is, deze stukken met een verzoekschrift in het kader van de echtscheiding indienen bij de rechtbank in Amsterdam.

U hoeft niet naar de rechtbank toe te gaan, de beschikking (uitspraak) komt bij ons kantoor.

Wij zenden U dan deze beschikking samen met een zogenaamde akte van berusting (hierbij geeft U aan dat U geen hoger beroep zult aantekenen tegen de beschikking). Zodra wij deze van U getekend terug hebben ontvangen, zullen wij de beschikking in laten schrijven bij de gemeente waar U eerder getrouwd bent. De datum van de inschrijving is dan de datum echtscheiding.

Indien U in het buitenland gehuwd bent, dient Uw huwelijk ingeschreven te staan bij de burgerlijke stand in Den Haag. Mocht dat niet het geval zijn, dan dient U alsnog er zorg voor te dragen dat het huwelijk wordt ingeschreven. Het is anders niet mogelijk de echtscheiding in te schrijven.

Indien U wel de Nederlandse nationaliteit heeft maar niet in Nederland woonachtig bent, kunt U altijd contact met ons opnemen over de procedure en kosten voor een echtscheiding.

 

Indien U een afspraak wilt maken, kunt U vooraf de handleiding voorbeeldscheiding aanvullen.

(U kunt dat hier downloaden).

 

Zodra U de algemene voorwaarden heeft aangeklikt, kunt U het model invullen en aan ons kantoor zenden. Wij maken dan een afspraak met u, maar U kunt ook eerst een afspraak maken om met ons het formulier in te vullen.
Onze werkzaamheden beginnen zodra het bedrag van € 377,50 per persoon op onze bankrekening is ontvangen.

 

Om de aanvraag in te kunnen dienen bij de rechtbank verzoeken wij U de volgende stukken mee te nemen (recent):

  • Van elk van de echtgenoten een uittreksel uit de basisadministratie uit het bevolkingsregister, waarop tevens de nationaliteit staat vermeld van elk van de aanvragers (Dit is belangrijk!)
  • indien U naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit heeft, of U heeft een buitenlands paspoort, of U bent in het buitenland getrouwd, dan ook graag de datum waarop U in Nederland bent komen wonen (een zogenaamd historisch uittreksel).
  • een uittreksel uit het huwelijksregister (aan te vragen in de gemeente waar U bent getrouwd)
  • indien U niet in Nederland gehuwd bent: een uittreksel uit het register internationale huwelijken in Den Haag, dan wel een originele huwelijksakte. Indien deze niet in het Nederlands of Engels is opgesteld met een vertaling erbij van een beëdigde tolk.
  • indien er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan wel erkend voor het huwelijk, een uittreksel uit het geboorteregister van elk kind (bij de gemeente waar de kinderen geboren zijn).

 

Op ons kantoor dient U dan een legitimatie van beide personen te overleggen, en vervolgens worden na akkoordverklaring van Uw kant de stukken voor de rechtbank getekend.

 

*

Indien U het niet eens kunt worden over de hoogte van de alimentatie, kunt U bij derden, dan wel bij ons kantoor een berekening laten maken. De kosten daarvan verschillen op grond van de werkzaamheden hiervoor. Een offerte kan altijd aan U worden toegezonden.

*

U kunt bij ons kantoor, dan wel bij een ander kantoor mediation aanvragen. (U kunt dat hier downloaden)

 
Voor alle overige vragen stellen wij het op prijs indien U langs komt voor een gesprek.
U kunt ons bereiken op: 020 6705495 op kantooruren

Tevens zijn wij bereikbaar tussen 09.00 uur en 21.00 uur op telefoonnummer: 06 11 92 43 67

Voor afspraken voor een gesprek op kantoor kan dit gesprek eventueel ook tot 21.00 uur dan wel in het weekend gepland worden.